“Cityring de Vuurlinie van Tilburg”

TilburgersHoudenVan.com

WItte Gij dat ze al een eeuw bezig zijn met het bedenken van een goede oplossing voor het verkeer van de cityring ?

Cityring

View original post

Advertisements

Wat is een Burn-out

Informatie over Burn-out

Wat is burn-out?

De term burn-out komt uit het Engels en betekent: opgebrand. Bij burn-out is het lichaam en de geest uitgeput door een lange periode van stress op het werk. Stress in het privéleven kan er ook aan bijdragen dat een burn-out ontstaat. Het zijn vaak de mensen die hard werken en niet gauw opgeven, die het snelst burn-outklachten kunnen krijgen. Zij zoeken hun grenzen op en lopen dan het risico eroverheen te gaan.

Ontstaan en verloop

Iemand met een burn-out heeft zo lang onder invloed van stress gestaan, dat lichaam en de geest zijn uitgeput. Dat is geen kwestie van weken of maanden. Het is een langer proces dat zich vaak in jaren heeft opgebouwd. Een burn-out is dan ook ernstiger dan gewoon ‘werkstress’ of ‘overspannen zijn’ en vereist meer tijd om van te herstellen.

Vaak begint ermee dat iemand niet genoeg meer ontspant. Iedereen heeft tussen het werken door ontspanning nodig, in de vorm van hobby’s, sport of sociale activiteiten. Mensen die een hoger risico lopen burn-out te raken zijn zo toegewijd, perfectionistisch of ambitieus dat zij zich onvoldoende ontspannen. Als dit te lang duurt, krijgen lichaam en geest niet genoeg rust en krijgt iemand lichamelijke en psychische klachten. In het begin zijn dit meestal vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid of concentratieproblemen.

De eerste klachten worden erger

De vermoeidheid en spanningsklachten worden steeds erger. Het plezier in het werk neemt af, mensen zien op tegen overvolle dagen en moeilijke taken. Ze raken vergeetachtig, prikkelbaar en kunnen zich minder goed concentreren. Mensen in dit stadium van burn-out worden steeds gevoeliger; voor werkdruk, kritiek en conflicten. Ook hebben zij de neiging om emotioneel op dingen te reageren. De constatering dat het zo niet meer kan is voor veel burn-outpatiënten een heel pijnlijke ervaring. Achteraf terugkijkend zien veel mensen met burn-out wel dat ze steeds meer klachten hadden, maar dat ze deze signalen dat het niet goed met hen ging negeerden.

De symptomen

Er zijn drie groepen van symptomen van burn-out. De eerste groep symptomen komen bij alle burn-outpatiënten voor. De laatste twee kunnen in mindere of meerdere mate aanwezig zijn:

 1. Klachten van uitputting
  Er is sprake van uitputting, oververmoeidheid en bijbehorende lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, maagklachten, prikkelbaarheid, slecht slapen en duizeligheid.
 2. Afname van betrokkenheid bij het werk.
  Door het worstelen met de zware werkomstandigheden en door het gevoel dat hun inspanningen onvoldoende worden gewaardeerd, raken mensen met burn-out minder betrokken bij hun werk. Sommigen worden cynisch, zwartgallig en boos.
 3. Gevoel tekort te schieten en onzekerheid.
  Mensen met burn-out voelen dat ze minder gaan functioneren. Dit kan ook deels kloppen. Door vermoeidheid en spanningsklachten kunnen er vaker dingen misgaan. Mensen kunnen gaan twijfelen aan hun eigen capaciteiten en onzeker worden over zichzelf. Ze kunnen het gevoel krijgen dat ze falen. Zehebben altijd goed gefunctioneerd en ineens zitten ze ziek thuis en is er hulpverlening nodig.

De behandeling

De volgende drie punten vormen de kern van de behandeling:

 1. Verminderen van mentale belasting

  Als eerste is het nodig om te onderzoeken hoe we de mentale belasting kunnen verminderen. We gaan maatregelen nemen om de spanningsklachten te verminderen, om het werk minder zwaar te maken en om het lichaam in een gezond evenwicht te brengen.

 2. Voldoening terugkrijgen

  Vermoeidheid komt niet alleen door belasting of werkdruk. Om minder vermoeid te zijn is het ook nodig om over dingen na te gaan denken. U gaat daarom nadenken over de vraag waarom u zoveel investeert in uw werk. Vervolgens wordt u aangespoord om deze investering beter te laten aansluiten bij wat voor u persoonlijk belangrijk is. Zo kan uw werk weer voldoening gaan geven.

 3. Terugvalpreventie

  Ten derde gaan we uw vermogen om een nieuwe burn-out te voorkomen vergroten, door een plan op te stellen en vroege signalen te leren herkennen.

Deze behandeling is actief, doelgericht en specifiek. Er wordt zowel van u als van uw therapeut een actieve inzet gevraagd. U beslist mee over de stappen die genomen moeten worden en krijgt veel huiswerk mee om nieuwe vaardigheden aan te leren. De behandeling helpt u doelgericht uw klachten te verminderen en u weer te laten intreden in het arbeidsproces. En dit op zo’n manier dat u niet binnen een aantal jaren weer een burn-out krijgt. Met specifiek wordt bedoeld dat de behandeling zich richt op die punten waar verandering nodig is. Daarbij zijn een aantal vaste onderdelen en een aantal onderdelen die u samen met uw therapeut kiest. De vaste onderdelen van de behandeling bestaan uit 14 sessies, waarna zo nodig meer sessies kunnen worden ingepland.